10 grootste godsdiensten ter wereld

Geloven in geloven

De mens probeert al van oudsher een verklaring te vinden voor zijn bestaan. Godsdiensten trachten de mensen hierover bij te leren en vragen te beantwoorden die anders onverklaarbaar zijn. We geven je hier een overzicht van de 10 populairste:

10 Cao Dai of caodaïsme

Dit is een relatief jong geloof met maar liefst 6,7 miljoen volgers. Het ontstond in 1926 in Thailand. De oprichter, Ngo van Chieu, was een Vietnamese overheidsambtenaar die in 1919 werd opgeroepen door een opperwezen om meer spiritueel te beginnen leven. Het geloof heeft een sterk Vietnamees nationalistisch karakter en is verder een mengelmoes van andere geloven.

9 Muïsme

Muïsme of het koreaans sjamanisme is de oudste godsdienst in Korea en is sterk verbonden met diens cultuur. Het geloof stamt af vanuit de prehistorie maar is nu terug bezig in een opmars. Tegenwoordig genieten ze van zo’n 10 miljoen volgelingen. Wat in deze godsdienst centraal staat zijn Goden en geesten, die kunnen zich voordoen in verschillende gedaantes en vormen. Vaak als ziel van een overleden familielid. De ‘Mudangs’ zijn de spirituele leiders die fungeren als medium tussen de mensen- en geestenwereld.

8 Het jodendom

Het jodendom geniet van een achtste plaats met 13,9 miljoen volgers. De geboorte van het Jodendom was in het midden oosten in het jaar 8 voor Christus. Joden komen samen in een synagoge voor te bidden of voor vieringen en dit is onder leiding van een Rabbijn. We zien bij het jodendom ook 3 verschillende stromingen. Je hebt de orthodoxe joden die alles streng opvolgen. En je hebt de conservatieve en gereformeerde Joden, zij maken ruimte voor een meer modernere aanpak.

7 Het Sikhisme

Dit 500 jaar oude geloof had als eerste leermeester Goeroe Nanak. Die leefde in het noorden van India. Nu zijn we 9 goeroes verder en zijn er 28 miljoen volgelingen. De inhoud van het Sikhisme is de leringen van de 10 goeroes. Sikhs zijn ook belangrijk in India. In 1947 hadden ze een grote invloed in de onafhankelijkheidsstrijd.

6 Het Taoïsme

Een 2000 jaar oud geloof met 93 miljoen gelovigen waarin ze leren dat evenwicht en harmonie het belangrijkste zijn in het leven. We vinden de gelovigen terug in China, Japan, Zuid-Korea en Vietnam.

5 Het Shintoïsme  

Deze godsdienst gelooft eigenlijk niet in goden maar in natuurgeesten die Kami genoemd worden. Het geloof dateert van 8 na Christus en kent zo een 108 miljoen volgers. Zowat 80 procent van Japan gelooft hier in. De natuur staat centraal in dit geloof. De Kami worden dan ook aanbeden op talrijke plekken. Je kan zo’n 80 000 tot 100 000 shintoheiligdommen terugvinden op Japans grondgebied.

4 Het Boeddhisme

Uit de leringen van Gautama Boeddha ontstond dit geloof 2500 jaar geleden. Wat belangrijk is in het Boeddhisme is het afwijzen van geweld, het zuiver zijn van geest en volgens bepaalde ethische regels leven. Met ongeveer 400 miljoen volgers is het het 4e grootste geloof op de aarde.

3 Het hindoeïsme

Het Hindoeïsme heeft 1 miljard volgers die vooral gespreid zijn in Indian Nepal en Indonesië. Het is niet ontstaan uit leringen maar uit regels en wetten rond moraal en niet uit 1 bepaalde stichter. Het hindoeïsme is dan ook al 4000 jaar oud.

2. De Islam

De islam ontstond in de 7e eeuw na Christus in de stad Mekka. Ze aanbidden maar 1 god en één van de belangrijkste figuren uit de Islam is de profeet Mohammed die leefde van 570 tot 632. De Islam kent ondertussen 1,6 miljard volgelingen.

1 Het Christendom

Het Christendom is het geloof met de meeste volgelingen, zo’n 2,2 miljard. De leer van het christendom is gebaseerd op het leven en de leringen van Jezus Christus die 2000 jaar geleden leefde. Ze geloven dat Jezus de zoon van God is. Het Christendom is het belangrijkste geloof in Europa en heeft een enorme invloed gehad op de cultuur.