Overzicht Historische periodes

Hieronder vind je een nuttig overzicht over alle tijdsperiodes met een korte uitleg die de periode typeert. Het is aangeraden om bij elke nieuwe les eventjes te kijken in welke periode dit zich afspeelt. Om je te helpen hebben we onderaan een pdf’je toegevoegd dat je kan downloaden met een mooie tijdlijn.

Prehistorie

Dit is alles wat er zich voor 3500 voor Christus afspeelde. Dit zien we vooral als de tijd waarin de mens is ontstaan. Hierdoor is er dus veel discussie over wanneer de periode zich afspeelde want vanaf wanneer spreken we over de “mens” zelf aangezien we afstammen van de aapachtige. Als we spreken over de prehistorie bedoelen we dus vooral wat er heel lang geleden afspeelde.

Oude nabije oosten

Deze periode volgt de prehistorie op en dateren we tussen 3500 voor christus tot 100 voor Christus, wat er in deze periode vooral belangrijk was, was dat de eerste beschavingen ontstonden.

Klassieke oudheid

Deze interessante volgt het oude nabije oosten op en loopt tot 476 (na Christus). In deze periode begint de westerse cultuur zich meer te ontwikkelen en speelt het Romeinse rijk een enorme rol. Rome en Griekenland spelen hier een centrale rol. In deze periode ontstaan de Griekse filosofie, wetenschap, kunst, literatuur en krijgswetenschap maar vooral het ontstaan van de democratie in Athene!

Middeleeuwen Zwaard Middeleeuwen

De val van het West-Romeinse rijk in 476 tekent het begin van deze periode. En eindigt in 1453 door de val van het byzantijnse rijk. Ridders en kruistochten vullen deze periode op maar ook vooral politiek gezag en agrarische economie zijn kenmerkend deze periode.

Nieuwe tijd

Van 1453 tot 1789 speelt renaissance de hoofdrol, een periode waarin kunst en wetenschap werd hernieuwd en waar de oudheid werd geïdealiseerd.

Nieuwste tijd

In de nieuwste tijd die loopt van 1789 tot 1945 werd getekend en geëindigd door oorlogen. Na WO II begon de moderne tijd. Tijdens de nieuwste tijd werden we geïndustrialiseerd en leerden we vooral machines kennen. 

Moderne tijd

Na WO II in 1945 ten einde liep begon voor ons de moderne tijd waarin technologie de overhand neemt en blijft innoveren. Deze periode wordt ook getypeerd door de enorme toename van de wereldbevolking door een betere gezondheidszorg en een overvloed aan voedsel.

Terug naar de hoofdpagina van geschiedenis?